nacházíte se: hlavní stránka » produkty » aqspol

o FIRMĚ aq spol

Firma AQ SPOL, spol. s r.o. se zabývá výrobou, prodejem, servisem čerpadel a průmyslových armatur. Se sídlem v Roudnici nad Labem je jedním z největších distributorů čerpací techniky a příslušenství v České republice.

Je výrobcem čerpadel řady AQ a výhradním prodejcem výrobků firem Ebara, Elbi, Sumoto a ostatních renomovaných firem. V posledních 10-ti letech patří mezi jednu z předních firem vyrabějící a dodávající technologické celky pro systémy TLAKOVÉ KANALIZACE. 

ZastoupenÍ FIReM

AQ SPOL, Ebara, Elbi, Sumoto, Grundfos, Wilo, Ksb, Sigma atd.

... ponorná čerpadla, kalová čerpadla, domácí vodárny,

doporučujeme

Nová prodejna na adrese Voctářova 12/109, Praha 8.

Telefonní a e-mailové spojení zůstává stejné, tel. 274 818 343, e-mail - prodejna@aqspol.cz

Tlaková kanalizace

TLAKOVÁ KANALIZACE je jedním z principů kanalizace tam, kde není možné využít systém gravitační kanalizace. V členitějším terénu nebo kde není vhodný sklon, popřípadě není žádný, je nutno použít kanalizaci tlakovou. Příklady systému tlakové kanalizace můžeme nalézt např. ve státech jako je Maďarsko, Švýcarsko, Holandsko a dnes již také v mnoha obcích České republiky. Některá z kritérií pro výběr systému tlakové kanalizace mohou být např. :

 • řídká zástavba
 • nevhodné terenní podmínky
 • vysoká hladina spodní vody
 • nevhodné geologické podmínky
 • již vybudované kanalizační systémy, komunikace, nedostatek místa apod

„Čerpací stanice tlakové kanalizace“ (ČSTK) slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností,
hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové nebo gravitační kanalizace. „ČSTK“ se skládá z těchto nezbytně nutných komponentů:

 • kalové čerpadlo AQK
 • kanalizační nádrž - polyethylénová jímka (PEH)
 • poklop
 • měření a regulace MaR (vhodně vybavený rozvaděč RSK)
 • potrubí a armatury
 • signalizace

Objem nádrže ČSTK je navrhován dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání. Dle požadavku odběratele lze čerpadla zdvojit. Vhodnost aplikace tlakové kanalizace je závislá na konkrétním projektu a v mnoha případech je řešena individuální potřebou nebo projektovou dokumentací dané lokality.

Pro výběr správného čerpadla kontaktujte naše obchodně-technické oddělení :

tel.: +420 416 857 077 mobil: +420 602 558 065 e-mail: obchod@aqspol.cz

 

Doporučené výrobky (výrobce AQ SPOL)

klikněte pro zvětšení
Ponorné čerpadlo AQ - 04/400-N3
klikněte pro zvětšení
6" ponorné ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením je určeno k čerpání biologicky a mechanikcy znečištěné vody bez abrazivních nebo agresivních příměsin.
Eletromotor  
Typ Sumoto PMGA/SIEMENS
výkon 1.5 kW
napětí 3x400V(3f)
otáčky 2820 1/min
In 4.1 A
max.počet sepnutí 20x / 1hod
čerpadlo  
Qmax 45 l/min
Cena: na dotaz Pmax 1.0 MPa

 

 

klikněte pro zvětšení
Ponorné čerpadlo AQ - 04/400-N1
klikněte pro zvětšení
6" ponorné ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením je určeno k čerpání biologicky a mechanikcy znečištěné vody bez abrazivních nebo agresivních příměsin.
Eletromotor  
Typ Sumoto PMGA/SIEMENS
výkon 1.5 kW
napětí 1x230V(1f)
otáčky 2800 1/min
In 9.6 A
max.počet sepnutí 20x / 1hod
čerpadlo  
Qmax 30 l/min
Cena: na dotaz Pmax 1.0 MPa

 

 

klikněte pro zvětšení
Ponorné čerpadlo AQ - 06/400 (SZ)
klikněte pro zvětšení
4" ponorné ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením je určeno k čerpání odpadních biologicky a mechanicky znečištěných vod bez abrazivních nebo agresivních příměsin v systémech tlakové kanalizace. Čerpadlo AQK 06/400-SZ je speciálně upraveno pro aplikaci v provedení pro AQ-SZ-06 (kde označení AQ-SZ-06 je spouštěcího zařízení).
Eletromotor  
Typ Sumoto PMGA/SUMOTO
výkon 1.1 kW
napětí 3x400V(1f)
otáčky 2800 1/min
In 3.4 A
max.počet sepnutí 20x / 1hod
čerpadlo  
Qmax 30 l/min
Cena: na dotaz Pmax 1.0 MPa

 

 

klikněte pro zvětšení
Ponorné čerpadlo AQ - 05/400
klikněte pro zvětšení
Odstředivé ponorné ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením je určeno k čerpání biologicky a mechanikcy znečištěné vody bez abrazivních nebo agresivních příměsin.
Eletromotor  
Typ Sumoto PMGA/SIEMENS
výkon 2.2 kW
napětí 3x400V(3f)
otáčky 2800 1/min
In 5.5 A
max.počet sepnutí 20x / 1hod
čerpadlo  
Qmax 510 l/min
Cena: na dotaz Pmax 0,2 MPa

 

 

klikněte pro zvětšení
Domovní čerpací jímka SB32-TSC pro čerpadla AQK-04
Čerpací šachta je absolutně vodotěsná, monolitická jímka o průměru 1000mm a výšce až 5 m. Šachty jsou určeny pro zachycení splaškových nebo deštových vod, případně jiných kapalin a jejich následnému odvedení pomocí čerpadel AQK. Šachty mohou být rovněž využívány jako akumulační jímky pro deštové vody a také jako nádrže pro zachycení vyčistěných vod z ČOV pro další využití. Podle požadavků jsou šachty vybavovány prostupy pro připojení vtokových a výtlačných potrubí. Šachty mohou být kompetně osazeny technologickým zařízením. Technologické vystrojení se skládá z čerpadla AQK 04-N, řídící jednotky čerpadla , výtlačného potrubí, zpětné klapky, uzavíracích armatur, snímačů hladiny a ovládacího a silového el. rozvaděče. Šachty jsou samonosné. Stavebnicový systém horní části šachet umožnuje přímo osadit plastovými nebo litinovými poklopy. Nebo je možné využít teleskopické nástavce ve dvou výškových variantách 300 a 600mm.Šachty jsou vyráběny z polyetylénu PEHD který je zárukou mimořádné chemické a mechanické odolnosti a dlouhodobé životnosti.
Rozměry SB32 (mohou se lišit dle typu)  
Výška 2000 mm
Průměr 1000 mm
Výška vstupu 500 mm
Průměr vstupu 500 mm
Nosnost pochozího poklopu až 200 kg
Nosnost plastového poklopu až 600 kg
Cena: na dotaz Nosnost litinového poklopu až 40 tun

 

 

klikněte pro zvětšení
Domovní čerpací jímka SB-TSC 930/800 pro čerpadla AQK-06
Robustní čerpací šachta o vnitřním průměru 800 mm a variabilní výšce podle specifikací objednatele. Korpus šachty je tvořen PE troubou ECOPAL DN/ID 800 o kruhové tuhosti SN 4, tím je dosaženo mimořádné pevnosti vůči vnějšímu zatížení. Čerpací šachta SB – TSC 930/800 se ukládá do výkopu na zhutněnou štěrkovou/štěrkopískovou plochu. Šachta se ukládá bez obetonování i v místech s výskytem spodní vody. Vnější profil stěny šachty spolu s přesahem dna vylučuje „vyzvednutí“ šachty vlivem vztlaku spodní vody. Vysoká kruhová tuhost korpusu šachty zaručuje tvarovou stálost a prakticky zamezuje tzv. boulení stěn šachty. Mimořádná odolnost šachty umožňuje pro obsyp šachty používat vykopanou zeminu s výjimkou velkých kamenů a organických příměsí, které by mohly mít vliv na následné dodatečné sesedání zeminy a tak způsobovat poruchy na terénních úpravách. Šachty jsou standardně osazovány plastovými poklopy o nosnosti 200 kg. Poklopy jsou fixovány ke korpusu šachty dvěma ocelovými šrouby.
V případě potřeby na poklopy o vyšším zatížení, je možné použít litinové poklopy DN 600, třídy B, C, D za použití betonové roznášecí desky. V tomto případě je nutné pro obsyp šachty použít dobře zhutnitelné materiály např. štěrkopísek, neboť musí být zajištěn přenos sil vyvolaných dopravním zatížením poklopu na okolní zeminu. Prostup trouby nátoku splašků je tvořen pryžovou průchodkou, která se vkládá do předvrtaného otvoru. Vývrty se provádí přímo na stavbě, neboť toto řešení umožňuje se přizpůsobit místním podmínkám, např. v případech kdy nejsou předem známy hloubky nebo směry odpadních splaškových potrubí. Prostupy pro výtlačná potrubí jsou vodotěsné mechanické samosvorné průchodky. Kabely pro napájení čerpadla a snímače hladiny jsou do šachty přivedeny kabelovou chráničkou, která se připojí do hrdala integrovaného v korpusu šachty. Nespornou výhodou šachty je její mimořádná mechanická odolnost, která umožňuje pro obsyp šachty i v případě výskytu podzemní vody využít výkopek a tím výrazně snížit náklady na uložení šachty. Odpadá obetonování, výměna obsypových zemin, přesuny zemin i případné skládkování nevyužitých zemin.
Rozměry SB-TSC 930/800 (mohou se lišit dle typu)  
Výška 2000 mm
Průměr 800 mm
Výška vstupu 2000 mm
Průměr vstupu 600-800 mm
  Nosnost pochozího poklopu až 200 kg
Cena: na dotaz Nosnost litinového poklopu až 40 tun

 

 


Doporučené příslušenství pro technologii tlakové kanalizace AQ-TK

klikněte pro zvětšení
Zpětná kanalizační klapka s koulí AQ-ZK
Zpětná klapka AQZK zabraňuje zpětnému proudění čerpaného média do čerpací stanice tlakové kanalizace DČJ TK.
Parametry AQ-ZK  
Výška 125 ? mm
Šířka 115 ? mm
DN vstup R 1 1/4"
DN výstup DN 1 1/4"
Materiál AQ-ZK litina
Cena: na dotaz Materiál tešnící koule EPDM

 

 

klikněte pro zvětšení
Pojistný ventil AQ-PV
Nerezový pojišťovací ventil AQ-PV chrání soustavu tlakové kanalizace před překročením MAXIMÁLNÍHO povoleného tlaku v soustavě.
Parametry AQ-PV  
Výška 95 ? mm
Průměr 25 ? mm
DN vstup R 1 1/4"
DN výstup DN 1 1/4"
Materiál AQ-PV nerez
Cena: na dotaz
Pojistný tlak (nastaven ve výrobním závodě)
0,8 MPa

 

 

klikněte pro zvětšení
Komfortní ovládací jednotka RSK-1
Při běžném režimu je provoz techologie AQ-TK zcela automatický. „Provozní„ plovák (PS1) řídí provoz čerpadla mezi MIN a MAX provozní hladinou. Druhý „Havarijní“ plovák (PS2) plní funkci kontroly havarijní hladiny v jímce. V případě, že dojde k poškození nebo nefunkčnosti čerpadla AQK nebo „Provozního“ plováku (PS1) bude „Havarijní“ plovák (PS2) signalizovat na panelu ovládací jednotky RSK poruchové hlášení.Pokud je poškozen nebo nefunkční pouze „Provozní“ plovák a čerpadlo je funkční, začne čerpadlo odčerpávat odpadní vodu z jímky v okamžiku, kdy hladina v jímce dosáhne úrovňe „Havarijní“ hladiny tak, aby nedošlo k přeplnění jímky odpadním mediem. Po celou tuto dobu bude stav signalizován svítící červenou kontrolkou na panelu ovládací jednotky RSK. Čerpadlo je možno ručně spouštět tlačítkem se samočinným návratem bez omezení plovákovými spínači (např. pro ověření funkčnosti čerpadla, při údržbě nebo servisním zásahu, vždy však za podmínky, aby čerpadlo nikdy neběželo na sucho).Všechny provozní stavy jsou signalizovány na panelu ovládací jednotky RSK a jejich přesný popis je uveden v montážně-provozních předpisech.
 
KONTROLA PARAMETRŮ TŘÍFÁZOVÉ SOUSTAVY NA PŘÍVODU: SIGNALIZACE PORUCH:
- výpadek fáze - závada napětí
- pokles fáze - havarijní úroveň hladiny
- sled fází - výpadek čerpadla přetížením
- nesymetrie napětí  
UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY RSK: Ovládací jednotka RSK se umístuje v místě instalace technologie AQ-TK a to nejčastěji do vzdálenosti 5m buď na speciální stojánek, betonový sloupek nebo stěnu objektu. Vždy dle místních zvyklostí a danných předpisů.
Napájení 3x400/230V AC, 50Hz
Ovládání 230 V AC, 50 Hz
Signalizace 230 V AC
Krytí skříně IP 65
D x v x H 298 x 420 x 140
Cena: na dotaz Příslušenství pozinkovaný stojánek

 

 

klikněte pro zvětšení
Ostatní příslušenství pro komplet
AQ-TK1-04-400 (1xAQK04-N3, RSK-1-AQ-400, jímka SB32)
(... jako součást sestavy technologie AQ-TK)
Propojovací armatury slouží k propojení technologie AQ-TK s výtlačním potrubím tlakové kanalizace, uzavírací ventil umožňuje odpojit technologii AQ-TK od systému, plovákové snímače hladiny zajišťují automatický provoz technologie a 10-ti metrový kabel napájí čerpadlo elektrickým proudem.
kabel k čerpadlu vč. speciálního konektoru 10m
1x
plovákový snímač vodní hladiny 10m
2x
mosazné šroubení 1 1/4"
1x
mosazné šroubení
1x
PVC-U 1"1/4x40 kulový kohout
1x
PP-S koleno 40
2x
PP-S koleno vne.záv.40x5/4"
1x
PP-S spojka vni. záv.40x5/4"
2x
Cena: na dotaz    

 

back