Katalogové podklady technologie AQ-TK

Zde najdete všechny potřebné technické a projekční informace o jednotlivých produktech, z kterých se skládá technologie AQ-TK. Podklady slouží hlavně pro obchodně technickou podporu a projekční činnost a měly by usnadnit přístup k jednotlivých produktovým informacím. Podklady obsahují základní popis, klíčové detaily produktů, technické informace, grafy, rozměry, typový klíč apod. Soubory ke stažení jsou ve formátu PDF.

Katalogové listy technologie AQ-TK pro čerpadla řady AQK

Obsahují všechny potřebné technické a projekční informace o jednotlivých produktech, z kterých se skládá technologie AQ-TK. Podklady by měly usnadnit přístup k jednotlivých produktovým informacím a obsahují základní technické informace, typové značení produktů, rozměrové výkresy, grafy čerpadel, elektrická schémata, ilustrační obrazovou dokumentaci apod.

AQK 06/400
857 kB
867 kB
731kB
703 kB
AQK 09/400
1649 kB
1075 kB
1330 kB
1390 kB
919 kB
1181 KB
1150 KB
1075 kB
1100 KB