Příčina Odstranění
opotřebené ložisko motoru nutno zaslat k opravě