Příčina Odstranění
není přiveden proud kontrola hlavního jističe
vadný elektromotor nutno zaslat čerpadlo k opravě
čerpadlo je zaneseno nečistotami nutno vyčistit nebo zaslat k opravě
zadřená hydraulická část- chod na sucho zaslat k opravě