… PRO výrobu komponentů technologie AQ-TK se používá moderních programovatelných ENC strojů.

Samotná výkresová dokumentace jako podklad pro výrobu vzniká za pomocí počítačů a moderních konstrukčních softwarů (jako např. Autocad Inventor ). Některé výrobky jsou chráněny ochrannými vzory.

Výrobu lze rozdělit na sezónní a mimo sezónní a v obou případech na dva základní způsoby:
1.) výroba komponentů na sklad a následná montáž
2.) nebo výroba kompletní zakázky jako celek

Tento způsob eliminuje časové nedostatky mezi samotnou výrobou a realizací konečného projektu.