… DO domovní čerpací jímky (DČJ) většinou z plastu – polyethylen (PEHD) je přivedena odpadní voda z objektu. Jímka slouží jako akumulační a to co do kapacity provozu běžného rodinného domu s rezervou 1 až 2 dny (akumulační prostor se pohybuje min. okolo 500 litrů).

V okamžiku, kdy hladina odpadní vody vystoupá na úroveň maximální provozní hladiny zapne kalové čerpadlo s dezintegrátorem AQK a rozmělní biologické nečistoty, které pak dopraví přes výstupní potrubí do kanalizační soustavy.

Toto probíhá tak dlouho, než klesne hladina v jímce na úroveň minimální provozní hladiny (většinou v řádech několika minut), pak čerpadlo vypne a celý proces se opakuje.

Pro případ, že by byl provozní snímač hladiny nefunkční, je do systému instalován ještě havarijní snímač hladiny, který tento stav signalizuje na panelu ovládací jednotky a v případě potřeby, je schopen zapnout čerpadlo a nahromaděnou splaškovou vodu odčerpat. (* tato fukce je závislá na volbě ovládací jednotky RSK).

Provoz a havarijní stavy řídí ovládací jednotka RSK včetně informace o stavu provozu zobrazuje na hlavním panelu. Provoz je tedy zcela AUTOMATICKÝ.