… SLOUŽÍ k odčerpávání odpadních vod např. z:

  • domácností
  • hotelů
  • rekreačních objektů
  • částí či celých obcí a měst apod.

a to do tlakové nebo gravitační kanalizace.