1. Biologické odpadní kaly.
  2. Rostlinné nebo živočišné tuky.
  3. Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce.
  4. Odpad z mytí nádobí (i z myčky nádobí).
  5. Odpadní voda s obsahem písku menší než 50 g/m3.
  6. Odpadní voda z pračky.