AQ-TK FAQ2018-10-01T18:11:40+02:00

Co je potřeba vědět a FAQ o Technologii tlakové kanalizace AQ-TK

Zde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti tlakové kanalizace AQ-TK.

Čerpadlo běží, ale nedává vodu nebo dává vody málo2020-11-10T21:17:00+01:00
Příčina Odstranění
nedostatek vody v jímce zrevidovat funkci hladinového snímače
poškozený pryžový stator vyměnit stator a zrevidovat hydr. část čerpadla
opačný chod opravit el. zapojení
opotřebení hydr.části čerpadla zaslat čerpadlo do servisu
ucpané potrubí nebo sací prostor vyčistit
Čerpadlo nejde2018-12-06T08:03:05+01:00

Příčina Odstranění
není přiveden proud kontrola hlavního jističe
vadný elektromotor nutno zaslat čerpadlo k opravě
čerpadlo je zaneseno nečistotami nutno vyčistit nebo zaslat k opravě
zadřená hydraulická část- chod na sucho zaslat k opravě

Čerpadlo běží hlučně2019-01-07T11:07:42+01:00

Příčina Odstranění
opotřebené ložisko motoru nutno zaslat k opravě

PROČ technologie tlakové kanalizace AQ-TK2019-01-07T11:06:14+01:00

… PROTOŽE technologie AQ-TK patří mezi nejmodernější systémy v ČR.

… A proč tedy tlaková kanalizace:

 • protože je to jeden z principů kanalizace tam, kde není možné využít systém kanalizace gravitační
 • nebo pro použití v členitějším terénu
 • nebo kde není vhodný sklon, popřípadě není žádný
 • nebo také proto, protože tento princip je zhruba o 30-40% levnější než je gravitační kanalizace
KRITERIA pro výběr systému tlakové kanalizace2018-10-01T12:59:04+02:00

… PROTOŽE technologie AQ-TK patří mezi nejmodernější systémy v ČR.

… A proč tedy tlaková kanalizace:

 • protože je to jeden z principů kanalizace tam, kde není možné využít systém kanalizace gravitační
 • nebo pro použití v členitějším terénu
 • nebo kde není vhodný sklon, popřípadě není žádný
 • nebo také proto, protože tento princip je zhruba o 30-40% levnější než je gravitační kanalizace
K ČEMU slouží technologie AQ-TK2019-01-07T11:06:27+01:00

… SLOUŽÍ k odčerpávání odpadních vod např. z:

 • domácností
 • hotelů
 • rekreačních objektů
 • částí či celých obcí a měst apod.

a to do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Z ČEHO se skládá technologie AQ-TK2018-10-01T13:00:39+02:00

… SKLÁDÁ se z:

 kalové čerpadlo AQK
 kanalizační nádrž – polyetylénová jímka (PEHD)
 poklop (plastový nebo litinový)
 měření a regulace MaR (vhodně vybavený rozvaděč RSK)
 propojovací potrubí
 armatury (zpětná klapka s koulí, pojistný ventil, kulový uzávěr)
 signalizace (provozní a havarijní stavy)

JAK technologie AQ-TK funguje2019-01-07T11:06:42+01:00

… DO domovní čerpací jímky (DČJ) většinou z plastu – polyethylen (PEHD) je přivedena odpadní voda z objektu. Jímka slouží jako akumulační a to co do kapacity provozu běžného rodinného domu s rezervou 1 až 2 dny (akumulační prostor se pohybuje min. okolo 500 litrů).

V okamžiku, kdy hladina odpadní vody vystoupá na úroveň maximální provozní hladiny zapne kalové čerpadlo s dezintegrátorem AQK a rozmělní biologické nečistoty, které pak dopraví přes výstupní potrubí do kanalizační soustavy.

Toto probíhá tak dlouho, než klesne hladina v jímce na úroveň minimální provozní hladiny (většinou v řádech několika minut), pak čerpadlo vypne a celý proces se opakuje.

Pro případ, že by byl provozní snímač hladiny nefunkční, je do systému instalován ještě havarijní snímač hladiny, který tento stav signalizuje na panelu ovládací jednotky a v případě potřeby, je schopen zapnout čerpadlo a nahromaděnou splaškovou vodu odčerpat. (* tato fukce je závislá na volbě ovládací jednotky RSK).

Provoz a havarijní stavy řídí ovládací jednotka RSK včetně informace o stavu provozu zobrazuje na hlavním panelu. Provoz je tedy zcela AUTOMATICKÝ.

O FIRMĚ AQ SPOL (dříve AQUA SPOL)2019-01-07T11:06:56+01:00

… FIRMA AQUA SPOL, spol.s r.o. byla založena v roce 1991 současným jednatelem společnosti panem Václavem Krbcem.

Tento název byl v roce 2007 pozměněn na současný název firmy AQ SPOL, s.r.o. a od 1.9.2007 byl zahájen provoz v novém výrobním závodě firmy v Roudnici nad Labem. Celkový program firmy byl kompletně zachován, pouze došlo k některým změnám týkající se nových firemních adres. Od samého počátku se firma zabývá prodejem čerpadel a průmyslových armatur. Dlouholeté zkušenosti majitele v oboru čerpací techniky byly využity pro rozvoj firmy. Firma AQ SPOL vyrábí vlastní čerpadla pod označením AQ/AQK a zajišťuje opravy a servis stovek čerpadel ročně.

Od roku 1995 se hlavní směr firmy zaměřil na problematiku výroby technologie pro tlakovou kanalizaci označenou písmeny AQ-TK a firma se tak stala významným dodavatelem velkých stavebních firem, investorů a v neposlední řadě i jednotlivců.

V roce 1996 došlo k uzavření dohody na výhradní zastoupení s jednou z největších firem na světě v oboru čerpací techniky – EBARA Corporation Japan. Firma EBARA s ročním obratem několik miliard EUR a 10000 zaměstnanci jenejvětším světovým výrobcem čerpadel. Byla založena v roce 1912 panem Issey Hatakeyama a profesorem TokijskéUniverzity panem Ariya Inokuty. Hlavní sídla firmy jsou v japonských městech Haneda, Fujisawa a Sodegaura. Výrobní závod Haneda byl založen v roce 1938, výrobní závod Fujisawa v roce 1965 a Sodegaura v roce 1975. S heslem “Let Our Excellence be Yours”. Mimo to je AQ SPOL partnerem firem Elbi, Sumoto, Grundfos, Wilo, Ksb, Sigma.

JAK probíhá VÝROBA technologie AQ-TK2018-10-01T13:07:38+02:00

… PRO výrobu komponentů technologie AQ-TK se používá moderních programovatelných ENC strojů.

Samotná výkresová dokumentace jako podklad pro výrobu vzniká za pomocí počítačů a moderních konstrukčních softwarů (jako např. Autocad Inventor ). Některé výrobky jsou chráněny ochrannými vzory.

Výrobu lze rozdělit na sezónní a mimo sezónní a v obou případech na dva základní způsoby:
1.) výroba komponentů na sklad a následná montáž
2.) nebo výroba kompletní zakázky jako celek

Tento způsob eliminuje časové nedostatky mezi samotnou výrobou a realizací konečného projektu.

Soupis nežádoucích přimísenin v odpadních vodách – zejména pro použití ponorných kalových čerpadel AQK.2019-01-07T12:28:57+01:00
 1. Abrazivní přimíseniny – písek, kamínky, hlína nad 50 g/m3, apod.
 2. Vláknité přimíseniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie apod.
 3. Pevné předměty – větší kusy dřeva, kameny apod.
 4. Agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, agresivní chemikálie apod.
Soupis ostatních přimísenin, které mohou být v odpadních vodách (viz ČSN ) obsaženy.2019-01-07T12:25:52+01:00
 1. Biologické odpadní kaly.
 2. Rostlinné nebo živočišné tuky.
 3. Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce.
 4. Odpad z mytí nádobí (i z myčky nádobí).
 5. Odpadní voda s obsahem písku menší než 50 g/m3.
 6. Odpadní voda z pračky.