TLAKOVÁ KANALIZACE je jedním z principů kanalizace tam, kde není možné využít systém gravitační kanalizace. V členitějším terénu nebo kde není vhodný sklon, popřípadě není žádný, je nutno použít kanalizaci tlakovou. Příklady systému tlakové kanalizace můžeme nalézt např. ve státech jako je Maďarsko, Švýcarsko, Holandsko a dnes již také v mnoha obcích České republiky.

Tlaková kanalizace, AQ SPOL,s.r.o.

2. generace kalových čerpadel AQK

AQK 09/400 pro 400V

AQK 06/400 provedení pro spouštěcí zařízení SZ

Koupit >
Loading...

počet vyrobených kalových čerpadel řady AQK od roku 1996

30.000

počet instalovaných technologií AQ-TK od roku 1996

25.000

Některá z kritérií pro výběr systému tlakové kanalizace mohou být např.:

 • řídká zástavba

 • nevhodné terení podmínky

 • vysoká hladina spodní vody

 • nevhodné geologické podmínky

 • již vybudované kanalizační systémy, komunikace, nedostatek místa apod.

Čerpací stanice tlakové kanalizace “ČSTK” se skládá z těchto nezbytně nutných komponentů:

 • kalové čerpadlo AQK

 • kanalizační nádrž – polyetylénová jímka (PEH)

 • poklop

 • měření a regulace MaR (vhodně vybavený rozvaděč RSK)

 • potrubí a armatury

 • signalizace

Hydraulická část (HC)

Se skládá z pryžového statoru a vřetene z nerez oceli. Vřeteno je poháněno pružnou hřídelkou, která je unášena pomocí speciální spojky hřídelí elektromotoru. Tato hydraulická část umožňuje dosažení vysokého výstupního tlaku ( až 1 MPa) při téměř konstantním průtoku 40 l/min při 2900 otáčkách za minutu. Materiálové provedení a konstrukce zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení, nízkou cenu a malé zástavbové rozměry.

Řezací systém (RS)

Užitným vzorem chráněný řezací systém čerpadla zajištuje, aby došlo k rozmělnění tuhých biologických nečistot a zároveň při svém provozu plní funkci míchání odpadních vod v jímce a tím brání vzniku nežádoucích usazenin. Drtící nůž je umístěn na hřídeli elektromotoru. Odpadní kapalina přes tento nůž natékat do čerpadla a nemusí být nasávána. Výrazně se tím prodlouží životnost vřetene a gumového statoru hydraulické části . Dále pak tato konstrukce zajišťuje dostatečné míchání kapaliny v jímce. Skládá se z pevného a rotačního nože. Pohyb rotačního nože s řezacími břity umožňuje rozmělnění pevných nevláknitých a neabrazivních přimísenin v odpadní vodě. Díky své konstrukci se vyznačuje zejména samočistící funkcí, tzn., že nedochází k zanášení ani k zahlcení řezacího zařízení, a to i díky poměrně nízké rychlosti proudění čerpané kapaliny v tomto místě.

Mechanická ucpávka (MU)

Mechanická ucpávka odděluje elektromotor od čerpaného média. Je umístěna uvnitř elektromotoru, takže je mazána a chlazena olejem, který tvoří jeho náplň. Konstrukce keramických dosedacích ploch spolehlivě zajišťuje, aby čerpané médium nevniklo do prostoru elektromotoru. Kontaktu s okolními nečistotami brání vnější krycí kroužek. Tato konstrukce umožňuje i chod elektromotoru „nasucho“, tzn., že může omezenou dobu pracovat i zcela vynořený z čerpané kapaliny bez poškození mechanické ucpávky. Jde o moderní princip oddělení prostoru čerpané kapaliny a vinutí elektromotoru.

“Čerpací stanice tlakové kanalizace” (ČSTK) slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Tlaková kanalizace, AQ SPOL,s.r.o.

Příklad modifikace sestavy AQ-TK